ATAG Nederland behaalt ICICHECK A1-garantielabel

ATAG Nederland, leverancier van keukenproducten van ATAG, Pelgrim en ETNA is de eerste leverancier in de categorie ‘Witgoed’ die het ICICHECK A1-garantielabel ontvangt. Het bedrijf rondde succesvol een garantie-audit af, waarbij gekeken werd naar de garantieservice en garantievoorwaarden van het bedrijf.

A1-garantielabel voor ATAG

ICICHECK beoordeelt de garantievoorwaarden en garantieservices van bedrijven op basis van consumentenverwachtingen en wetenschappelijk onderzoek. Als norm voor het behalen van een garantielabel geldt dat voor alle door de organisatie beoordeelde punten gemiddeld een 6 behaald dient te worden. ATAG Nederland gaat prat op de 8,33 die behaald werd bij een garantietermijn van 2 jaar. Bij een garantietermijn van 5 jaar behaalde het bedrijf een 8,88 en bij een garantietermijn zelfs een 9. Zoals ATAG zelf zegt in een persbericht: “Dit geeft aan dat voor de merken ATAG, Pelgrim en ETNA de consument mag verwachten dat meer dan billijke garantieservices wordt gekregen bij de aankoop van één of meer van deze producten.”

ICICHECK, beoordelaar van garantieservice en garantievoorwaarden

ICICHECK is een bedrijf dat zich richt op garantie en garantieservice. Het bedrijf bestaat net een jaar en riep een garantielabel in het leven om consumenten inzicht te geven in de garanties die door leveranciers van producten geboden worden. Hoewel ICICHECK pretendeert op vrijwillige basis garantievoorwaarden en –services van leveranciers te beoordelen, betalen deelnemende bedrijven een jaarlijkse bijdrage.

Rob Engler, CEO van ICICHECK vertelt: “Onze methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het verwachtingspatroon van consumenten. Wij spiegelen de verwachting van de consument aan de garanties die een leverancier biedt. Daarbij maken we gebruik van de Choice Based Conjoint -methode, waarbij we twee belangrijke aspecten van garantie naast elkaar zetten. Uit dat onderzoek blijkt dat consumenten meer belang hechten aan goede dekking dan aan een lange garantieperiode: liever 2 jaar garantie met goede dekking dan 8 jaar garantie zonder dekking.”

Betaald garantielabel

Keukenervaringen: “Waarom betaalt ATAG voor het garantielabel?”

Engler: “We voeren bij bedrijven een audit uit, waarin we de garantievoorwaarden vergelijken met de consumentenverwachtingen. Die audit kost geld en daar betaalt ATAG voor. Bovendien betaalt ATAG ook voor het gebruik van de licentie voor het garantielabel. Dit label is een jaar geldig en na een jaar controleren wij of de garantieverlener nog steeds doet wat hij deed. Consumenten kunnen eventueel claims over de garantie van een bedrijf melden. Die claims betrekken we dan in het onderzoek. De kosten voor de audit zijn € 2250. De licentie voor het garantielabel kost jaarlijks € 995.”

Keukenervaringen: “Bemiddelen jullie voor consumenten?”
Engler: “Nee, we zijn geen bemiddelingsbureau.”

Keukenervaringen: “ATAG scoorde een A1-label. Hoe werkt jullie scoremechanisme?”
Engler: “Wanneer een bedrijf een 6 scoort, scoort ze boven de verwachting van de consument. Bedrijven die tussen een 6 en een 7 scoren, krijgen het C-label. Scoort een bedrijf tussen een 7 en een 8, dan krijgt men het B-label. Bedrijven die hoger scoren dan een 8 krijgen het A-label.

Keukenervaringen: “En die 1…?”
Engler: “Die slaat op de service van een bedrijf. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een leenproduct, vervangend product of service aan huis biedt, scoort hij daar een 1, 2, 3 of 4 voor. 1 is het hoogste wat men kan halen.”

Onderscheidingsvermogen

Keukenervaringen: “Waar onderscheiden jullie je in?”
Engler: “Ik denk dat wij ons als keurmerk op twee gebieden onderscheiden: we zijn onafhankelijk en niet door de fabrikant in het leven geroepen. Daarnaast werken we op basis van consumentenverwachtingen. Er zijn jaarlijks 160.000 consumentenklachten die niet naar tevredenheid van de klant worden ingevuld. Dat geeft ons bestaansrecht.”

Keukenervaringen: “Wat is jullie meerwaarde voor een bedrijf als ATAG?”
Engler: “Ik weet niet wat mijn meerwaarde voor ATAG is. Ten aanzien van concurrenten heeft het label nog geen meerwaarde, want concurrenten hebben zich nog niet gemeld: zij zitten allemaal nog te wachten.”

Keukenervaringen: “Hoe onafhankelijk kun je zijn als een bedrijf betaalt voor een label?”
Engler: “In onze audit kijken we echt naar de garantievoorwaarden. Die moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Als auditor worden we zelf ook gecontroleerd door de Raad van Accreditatie. Wij richten ons echt op de strategie van een organisatie en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Als die niet goed zijn doen we aanbevelingen voor de verbetering van de processen en garanties.”

Lees de reacties of reageer zelf op dit artikel